Правила и услови

Правила и услови


ПОЛИТИКИ И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

 

Политики за користење на системот за електронска трговија.

 

Со самиот пристап на интернет страницата на ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ и при нарачка на производите/услугите, давате согласност дека ги прифаќате условите од оваа Политика за користење на системот за електронска трговија.

 

ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ ги задржуваат правата за промена на овие политики и услови во секое време, а промените ќе бидат истакнати на оваа страница.